Tag: <span>hartaandoening; beslissing; dilemma; corona ;kwetsbaar; balans; communicatie; risico</span>

De juiste beslissing: wat is die?

  Daar zitten we dan. In onze bubbel. De regering heeft besloten dat de scholen weer open kunnen. De kindercardiologen hebben in een landelijk overleg bepaald dat er geen informatie is die er op wijst dat hartenkinderen extra risico lopen. Ja, kinderen met een eenkamer hart zijn wel extra kwetsbaar, …