Prikkelpracht

Privacy

Prikkelpracht vindt privacy erg belangrijk. Daarom wil Prikkelpracht zo zorgvuldig mogelijk omgaan met alle gegevens die je verstrekt. Hieronder lees je welke informatie Prikkelpracht verzamelt en hoe Prikkelpracht met jouw gegevens omgaat.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op de site van Prikkelpracht staat Google Analytics geïnstalleerd. Hiermee kan bekeken worden hoe het bezoekersverkeer naar de website geregeld is en hierdoor kunnen verbeteringen aangebracht worden. Overige cookies die geplaatst worden zorgen ervoor dat de pagina’s goed leesbaar zijn en blijven. Door derden worden ook cookies geplaatst. Dit zijn met name de cookies van social media’s die door de buttons geactiveerd worden. Voor informatie over de betreffende cookies kun je op de privacyverklaring van de betreffende sites kijken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Inschrijven en aanmelden voor de Prikkelprachtjes en activiteiten

Inschrijven voor de Prikkelprachtjes gebeurt via je voor- en achternaam en je mailadres. Prikkelpracht zet zelf geen mailadressen in deze lijst. De mailadressen worden opgeslagen in het programma dat de nieuwsbrieven verstuurt (Mailchimp). Je kunt je op elk gewenst moment weer uitschrijven, onderin alle mailtjes die je krijgt staat een link. Als je je inschrijft voor de Prikkelprachtjes, krijg je automatisch de maandelijkse maandagtip en de mails met de activiteiten ook in je mailbox.

Als je je inschrijft voor een activiteit van Prikkelpracht, stuur je hiervoor een mailtje of download je een inschrijfformulier via de site. Dit formulier stuur je naar het mailadres van Prikkelpracht. De formulieren worden opgeslagen op een externe schijf. Op het formulier staan gegevens die je misschien niet zomaar met iedereen wilt delen. Dit kunnen ook medische gegevens zijn van je kind of van een zwangerschap. Deze gegevens worden door Prikkelpracht alleen gebruikt ter voorbereiding van de activiteit en om nog beter te kunnen aansluiten bij de deelnemer of om op de hoogte te zijn van de toestand van de deelnemer. Prikkelpracht verstrekt geen informatie en/of gegevens aan derden. Als de bijeenkomst heeft plaatsgevonden zal Prikkelpracht het inschrijfformulier verwijderen.

Prikkelpracht houdt per workshop, cursus of training een lijst bij van aanmeldingen. Op deze lijst staan naam, telefoonnummer en mailadres vermeld van de deelnemer. Deze lijst staat opgeslagen op een externe schijf.

Facturatie

Vanuit de Belastingdienst zijn regels opgesteld waaraan een factuur moet voldoen. In deze regels staat dat op een factuur naam en adresgegevens vermeld moeten worden. Voor de factuur heeft Prikkelpracht dus altijd deze gegevens nodig. De facturen worden opgeslagen op een externe schijf en zijn niet zichtbaar voor anderen. Alleen degene die de financiën van Prikkelpracht doet, te weten Siffror Administratieve Dienstverlening, krijgt inzage in deze facturen vanwege de belastingaangifte. Met Siffror is een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin precies is vastgelegd welke gegevens Siffror te zien krijgt en met welk doel. Facturen moeten van rechtswege 7 jaar bewaard blijven.

Verslaglegging

Bij individuele coachingstrajecten wordt na elke sessie een (kort) verslag gemaakt. Dit zijn aantekeningen naar aanleiding van de sessie. Dit wordt opgeslagen op een externe schijf. Dit verslag is enkel en alleen om de voortgang van het traject bij te houden en wordt niet verstrekt aan derden.
Een verslag aan derden wordt alleen opgemaakt op verzoek van degene die gecoacht wordt of zijn/haar ouders in het geval van een minderjarige. Dit is niet het verslag dat na een sessie wordt opgesteld. In het verslag aan derden komt alleen informatie die belangrijk is voor deze derde partij. Als er een derde partij betrokken is bij de begeleiding (zoals bijvoorbeeld school) dan kan wel een korte update gestuurd worden na één of meerdere sessies. Ook naar ouders kan na één of meerdere sessies een korte update gestuurd worden. Dit gaat per mail aan het bij Prikkelpracht bekende mailadres.

De aantekeningen, eventuele tussenverslagen of eindverslagen en de intakegegevens worden na afronding van het traject in een aparte map op een externe schijf bewaard. De bewaartermijn hiervoor is 5 jaar.

Foto’s en beeldmateriaal

Prikkelpracht kan na een workshop of activiteit foto’s of beeldmateriaal delen op Facebook, LinkedIn, Instagram of de website. Wanneer dit foto’s betreft waar mensen op staan, zal Prikkelpracht altijd schriftelijk toestemming vragen om dit te mogen delen. Foto’s van materialen of een ruimte (zonder herkenbare mensen in beeld) kunnen ook zonder schriftelijke toestemming gedeeld worden. Hierbij zal er voor worden gezorgd dat er geen namen of naar personen herleidbare gegevens op de materialen of in de ruimte te zien zijn.

Ervaringen

Na een traject of activiteit kan Prikkelpracht vragen om je ervaring en om feedback. Prikkelpracht gebruikt dit om trajecten en activiteiten te verbeteren en aan te passen. Prikkelpracht kan je vragen of deze feedback onder jouw naam gedeeld mag worden op Social Media of op de site. Prikkelpracht zal niet ongevraagd je ervaringen met naam en toenaam delen. Je kunt ervoor kiezen om je feedback wel te willen delen, maar dan anoniem. Prikkelpracht draagt er zorg voor dat ervaringen en uitspraken niet te herleiden zijn naar een deelnemer als hier geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.