Ouders

Als ouder van een hoogbegaafd kind kun je zelf ook tegen de nodige uitdagingen aanlopen.

Misschien herken je hier iets van?

  • je verzeilt met je kind in discussies waar je eigenlijk niet in verzeild wilde raken
  • je breekt je hoofd over wat je kind nu nodig heeft en je weet het eigenlijk niet
  • je partner en jij hebben vaak discussies over de opvoeding
  • je twijfelt aan jezelf of je het wel goed doet
  • het ene moment denk je: ik moet ècht strenger zijn, het volgende moment denk je: nee, ik moet minder streng zijn
  • je vindt het lastig om om te gaan met onbegrip van je omgeving
  • je hebt last van je eigen hoogsensitiviteit en de emmer loopt regelmatig over
  • je worstelt met het feit dat je meerdere kinderen hebt die eigenlijk allemaal iets anders nodig hebben
  • je bent regelmatig aan het puzzelen waar het gedrag van je kind vandaan kan komen: is het de hoogbegaafdheid of is het de chronische aandoening?

Vaak merk je dat het gedrag van je kinderen dingen in je triggert die je ofwel achter je dacht te hebben gelaten of die je altijd weggestopt had. Moeite met het onbegrip van je omgeving kan te maken hebben met een angst dat mensen je niet aardig vinden. Of met een hoge lat die je altijd voor jezelf neerlegt. Soms is een blik in de spiegel nodig. Durf jij het aan om met je eigen aannames en overtuigingen aan de slag te gaan? Om te kijken naar wat jou in de weg staat. Om te kijken naar je verwachtingen. Verwachtingen die je hebt van jezelf of verwachtingen die je van anderen hebt.

 

Ouder en kind/gezinsactiviteiten

Misschien heb je een periode gehad dat je in een negatieve spiraal zat. Misschien als ouder met één van je kinderen, misschien als ouders onderling of misschien was de sfeer in het hele gezin een tijdlang beladen. Misschien ben je weer op de weg naar boven, maar merk je dat het lastig is om niet in oude patronen te vervallen. Het kan heel leuk zijn om dan met elkaar een activiteit te doen. Bij Prikkelpracht kun je tekenactiviteiten doen om weer een soort saamhorigheidsgevoel te creëren. Bij het ouder en kind tekenen kun je bijvoorbeeld in tweetallen tekeningen maken waarbij je niet mag praten. Of waarbij je samen afspraken moet maken. Ook als gezin kun je tekenopdrachten doen waarbij je met elkaar werkt aan één gezamenlijke tekening. Samenwerking en plezier staan centraal. En het leuke is: het resultaat kan mee naar huis en kan daar als levend bewijs hangen van jullie samenwerking en jullie onderlinge band. Neem gerust contact op als je hier meer van wil weten!

 

Groepsbijeenkomsten

Soms is het prettig om in een groep iets te delen. Een groep gelijkgestemden. Als je kind hoogbegaafd is èn een chronische aandoening heeft, is de groep gelijkgestemden soms lastiger te vinden. Bij andere moeders van hoogbegaafden vind je begrip voor het hoogbegaafdenstukje, bij andere moeders met een kind met een aandoening vind je erkenning voor dat stukje. Maar soms ook wil je samen ervaringen uitwisselen met moeders die het complete pakketje herkennen.

Prikkelpracht organiseert soms ouderavonden of thema-avonden. Dit gaat soms over het omgaan met chronische aandoeningen in het algemeen, soms over de combinatie met hoogbegaafdheid en/of hooggevoeligheid. Heb je een voorstel voor een thema-avond? Neem gerust contact met me op. Ook zijn er workshops Mama Power, waarin we focussen op jouw opvoedkwaliteiten. Kijk in de agenda voor thema-bijeenkomsten of workshops voor ouders.