Prikkelpracht

Aanbod

20160717_165520Prikkelpracht heeft een divers aanbod in begeleiding onder andere op het gebied van chronische aandoeningen en hoogbegaafdheid/hooggevoeligheid. Naast individuele begeleiding van jou of je kind, kun je ook terecht voor groepsactiviteiten.

Bij de groepsactiviteiten voor chronische aandoeningen of hoogbegaafden kom je in contact met anderen, die weten hoe het is om met een aandoening of hoogbegaafdheid om te gaan. Als brusje, als ouder of als kind met aandoening/hoogbegaafdheid. Die begrijpen dat het soms zwaar is, heftig is, dat je soms boos bent, bang bent of verdrietig. Maar dat het ook heus niet altijd kommer en kwel is.


Klik hier voor de agenda

Zwangerschap
Zwangerschapscursus “(On)bezorgd zwanger”: voor begeleiding tijdens een zwangerschap ná  een zwangerschap waarin iets met je (ongeboren) kindje aan de hand was

Zwangerschapscursus “Van diagnose tot bevalling”: voor begeleiding als er tijdens de zwangerschap een aandoening bij je nog ongeboren kindje wordt gevonden

 

Kinderen
Groepsactiviteit brusjes: middag voor broertjes en zusjes van een zorgintensief kind

Groepsactiviteit kinderen met een (onzichtbare) aandoening: middag voor kinderen met een (onzichtbare) chronische aandoening

Groepsactiviteit hoogbegaafde kinderen: middag met tekenoefeningen voor hoog/meerbegaafde kinderen

Groepsactiviteit hoogsensitieve/prikkelgevoelige kinderen: middag met tekenoefeningen voor hoogsensitieve en/of prikkelgevoelige kinderen

Vertel je verhaal: individueel traject van 3 bijeenkomsten waarin een kind onbewust via een tekening en verhaal laat weten wat er in hem omgaat

 

Ouders met kinderen
Workshop “Communiceren zonder woorden”: workshop waar je als ouder en kind samen aan de slag gaat met tekenoefeningen om samen contact te maken zonder woorden

 

Ouders
Themamiddag/workshop voor ouders van een kind met een aandoening: workshop met als doel lotgenotencontact en werken aan een thema dat te maken heeft met de zorg om een kind met een aandoening

Keukentafelochtenden: één keer een in de maand een ochtend waarop je vrijblijvend mag binnenkomen, je verhaal mag doen, advies mag vragen of kennis mag komen maken

Thema-avonden ouders: een avond met informatie en lotgenotencontact voor ouders met een zorgintensief kind

Workshop “Rust in je hoofd”: workshop waarin je tekenbewegingen aangeleerd krijgt die kunnen zorgen voor meer rust in je hoofd

Workshop Babygebaren: workshop waarin je gebaren leert die je je baby kunt aanleren om te kunnen communiceren met je kind voordat het kan leren praten (nog niet beschikbaar, behoort vanaf november 2019 tot de mogelijkheden)

 

Professionals
Prikkelpracht kan ook trainingen/workshops/lezingen/ouderavonden voor professionals in het onderwijs, in de kinderopvang, buitenschoolse opvang of medische instelling verzorgen. Het thema kan in overleg bepaald worden. Bijvoorbeeld over chronische ziekte en school. Of de impact van een chronische ziekte op het hele gezin. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Training Communiceren met kinderen: training in ontwikkeling, bewustwording van je eigen overtuigingen en de impact van ziekenhuiservaringen op een kind, essentieel als je te maken hebt met kinderen in je dagelijkse zorgpraktijk.

Workshop Babygebaren: workshop waarin je gebaren leert zodat je kunt communiceren met een kind in het ziekenhuis voordat het heeft leren praten. Ideaal voor kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers om ook te kunnen communiceren met kinderen tussen de 1 en 3 jaar en kinderen met een taalachterstand/gehoorproblemen (nog niet beschikbaar, behoort vanaf november 2019 tot de mogelijkheden)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren